Tipuri de turism

by florin

 

Plecând de la obiectivele turistice identificate, în localitatea turistică Baia de Fier și în zonă se pot practica următoarele tipuri de turism:

 

1. Turismul montan și de peisaj este bi-sezonier, de iarnă şi de vară, incluzând şi turismul de aventură, în contextul în care formele de relief permit practicarea unor activităţi cu grad de risc sporit şi eforturi fizice mai intense, precum: alpinism, escaladă, speologie, rafting, coborârea cu parapanta etc. Turismul de peisaj este turismul întreprins în termenii utilizării arealelor cu potenţial natural important (munţi, lacuri, sălbăticie, zone împădurite etc.), cu facilităţi naturale atractive. Acesta reprezintă, totodată, o formă de turism în care motivaţiile turiştilor şi argumentul de vânzare a produselor şi călătoriilor se concentrează pe cazarea în natură, recreerea şi petrecerea timpului în zone relativ nedeteriorate şi/sau practicarea unor activităţi în aer liber . Totodată, zona turistică Rânca reprezintă un pol al sporturilor de iarnă, datorita existentei unui potential schiabil generos și a unui cadru natural deosebit de atractiv.

2. Turismul pentru pescuitul sportiv şi vânătoare. Existenţa acestui tip de turism este asigurată de bogăţia faunei piscicole din apele Gilortului, Olteţului, Motrului şi de fauna din zonele forestiere. Vânătoarea se poate practica în pădurile județului Gorj cu aprobare din partea Direcției Silvice, în perioadele permise prin lege și în pădurile ce nu fac parte din zonele protejate prin lege.

 

3. Ecoturismul
Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, ecoturismul este o formă de turism în care principalul obiectiv este observarea şi conştientizarea valorii naturii şi a tradiţiilor locale şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să contribuie la conservarea şi protecţia naturii; b) să utilizeze resursele umane locale; c) să aibă caracter educativ, respect pentru natură – conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale; d) să aibă impact negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural .
Conform Stratgeiei Naționale de Dezvoltare a ecoturismului în România, 2017-2026 dezvoltarea activităţilor ecoturistice în cadrul comunităţilor locale şi în cadrul ariilor naturale protejate implică o serie de beneficii socio-economice, respectiv:
– generează apariţia locurilor de muncă pe plan local (direct în sectorul turistic sau în sectoarele conexe). Prin creșterea veniturilor și a standardelor de viață pentru populația locală, generațiile tinere sunt încurajate să rămână în cadrul comunității;
– stimulează economia locală prin dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor turistice (servicii de cazare, alimentaţie, transport, facilităţi recreative, produse meşteşugăreşti şi servicii de ghidaj, suveniruri);
– stimulează economia rurală prin crearea sau creşterea cererii de produse agricole necesare asigurării serviciilor turistice;
– impulsionează dezvoltarea infrastructurii, fapt ce aduce beneficii în egală măsură şi populaţiei locale;
– stimulează dezvoltarea regiunilor periferice prin inserţii de capital;
– stimulează îmbunătăţirea relaţiilor interculturale dintr-o regiune. Adesea turiştii caută să cunoască tradiţiile şi obiceiurile specifice unei regiuni etnografice, iar comunitatea gazdă este astfel stimulată să revigoreze tradiţiile populare;
– în condiţiile unei dezvoltări normale, turismul poate duce la autofinanţarea mecanismelor dezvoltării de care pot beneficia administratorii ariilor naturale protejate ca instrument pentru conservarea acestora;
– sprijină activităţile de conservare, prin convingerea guvernelor şi a publicului asupra importanţei arealelor naturale .
Valorificarea cadrului natural reprezintă una dintre cerinţele fundamentale ale ecoturismului. Acest enunţ lasă de fapt o uşă larg deschisă unei game variate de activităţi, cu condiţia ca acestea să respecte condiţiile enunţate mai sus. Din această perspectivă ecoturismul se interferează cu alte forme de călătorie bazate pe natură. Astfel, în cadrul activităţilor ecoturistice pot fi incluse: – tipuri de activităţi de aventură (de exemplu rafting, canoeing, turism ecvestru pe trasee prestabilite, schi de tură, excursii cu biciclete pe trasee amenajate etc.); – excursii / drumeţii organizate cu ghid; – tururi pentru observarea naturii (floră, faună); – excursii de experimentare a activităţilor de conservare a naturii; – excursii în comunităţile locale (vizitarea de obiective culturale, vizitarea fermelor tradiţionale, vizionarea de manifestări cultural tradiţionale, consumul de produse alimentare tradiţionale, achiziţionarea de produse tradiţionale non alimentare etc.). care trebuie să îndeplinească condiţiile menționate mai sus (să contribuie la conservarea şi protecţia naturii; să utilizeze resursele umane locale; să aibă caracter educativ, respect pentru natură – conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale; să aibă impact negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural .)

4. Turism științific. Prezența ariilor protejate pot constitui un interes din partea cercetătorilor în vedere studierii faunei și florei. La Rânca există un Centru experimental aparţinând Facultăţii de Agricultură a Universităţii din Craiova, destinat să contribuie la refacerea păşunilor montane degradate prin creşterea calităţii masei verzi şi îmbunătăţirea solurilor, avându-se în vedere schimbarea compoziţiei floristice a pajiştilor. Totodată, în cadrul localității Baia de Fier, turismul științific se poate practica în zone protejate precum Peștera Muierilor și peștera Iedului ce sunt încluse în situl de importanță comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est (sit ce a fost desemnat în anul 2011 prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 2387/2011, pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1967/2007 privind instituirea regimului de arie naturale protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000, în România, pentru conservarea populaţiilor a 4 specii de plante, 11 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 2 specii de nevertebrate şi 25 de habitate ).

5. Turismul cultural și ecumenic este o formă de turism centrată pe mediul cultural (incluzând peisajele destinaţiei), valorile şi stilurile de viaţă, patrimoniul local, arta plastică şi cea a spectacolelor, tradiţiile şi resursele comunităţii. Monumente de arhitectura: (Biserica Toti Sfintii, Biserica Sohodol, Biserica Baia de Fier, Mănăstirea Polovragi.

6. Turismul de evenimente. Pracaticarea acestui tip de turism este asigurată de desfăşurarea diverselor festivaluri naţionale ale datinilor şi obiceiurilor, sărbători populare şi alte evenimente locale care se desfăşoară în localitate:, Coborâtul oilor de la munte- Baia de Fier, Bâlciul de Sf. Ilie (Nedeea), Transalpina Fest, Urcatul oilor – Novaci.
Zonele rurale oferă o veritabilă ospitalitate bazată pe mediul nepoluat, vinuri şi gastronomie de bună calitate şi pe minunate tradiţii folclorice. Deşi aceste forme de turism sunt încă la început există în regiune case şi pensiuni în localităţile Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Runcu, Arcani, Peștișani, Tismana, Padeș. Atracții deosebite: păstrăvul afumat de Tismana, brânzeturile de Novaci, vinul de piatră din Runcu, ţuica de Baia, balmoşul de Rănea .

7. Turismul speologic este favorizat de prezența complexului Carstic Cheile Galbenului și a numeroaselor forme de relief carstic, dintre care, cea mai importantă formațiune este reprezentată de Peștera Muieriilor . Deși prezente pe teritoriul localității Baia de Fier, Peștera Iedului, Peștera Corbului și Peștera Pârcălabului, nu sunt introduse în circuitul turistic. În zona, speoturismul poate fi practicat și în Cheile Oltețului, unde se remarcă formațiunea carstică peștera Polovragi.

8. Turismul de aventură: sporturi de iarnă: schi – în prezent domeniul schiabil al comunei Baia de Fier se rezuma la cel din zona Rânca, care dispune de 6 pârtii de schi (M1, M2, M3, M4, Rânca1 şi Junior), cu acces facil şi monitorizate în permanenţă de echipele bazei salvamont Rânca şi o pârtie de săniuş special amenajată la intrarea în zona Rânca. In teritoriul administrativ al Comunei Baia de Fier, conform Planului Urbanistic General intra doar 4 partii de schi din cele 6 specificate mai sus; speologie – escalada – alpinism; cicloturism , tiroliana, bungee jumping, via ferrata nocturnă,(traseu amenajat pe faţa stâncilor din Cheile Galbenului. Potrivit reprezentanţilor Clubului White Wolf, traseul din apropierea Peşterii Muierilor este primul traseu via ferrata din lume care poate fi făcut şi pe timpul nopţii. Via ferrata este o tehnică alpină combinată, ceva între drumeţia normală şi escalada sportivă, iar traseul este amenajat cu puncte de prindere a unui cablu metalic astfel încât oamenii cu echipament specific au posibilitatea să meargă de-a lungul acestui cablu de jos şi până pe vârful stâncilor, la capătul traseelor ”) .

Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare posibila. Apasand butonul "Accepta" sunteti de acord cu termenii si conditiile noastre.
Conditii de Confidentialitate | Termeni si conditii | Politica de fisiere cookies Accepta